Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego ws. startu w wyborach parlamentarnych

549871_420746178002164_268792967_n

Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego ws. startu w wyborach parlamentarnych z Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ ’15.

Warszawa 29.08.2015 r.

Rada Polityczna RN, będąca reprezentacją ogólnopolskich struktur Ruchu Narodowego, na swym posiedzeniu dnia 29 sierpnia 2015 r. zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu RN z prowadzonych w czerwcu, lipcu i sierpniu rozmów o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych.

Ze środowisk dysponujących ogólnopolskimi strukturami poza Ruchem Narodowym w ramach rozmów zjednoczeniowych spotkały się m.in. władze partii takich jak KORWIN, KNP, a także stowarzyszenia Koliber, związków zawodowych i reprezentanci tzw. „woJOWników”, czyli weteranów walki o zmianę systemu wyborczego i aktywistów kampanii prezydenckiej Pawła Kukiza. W toku prowadzonych rozmów środowiska KNP, Kolibra, „woJOWników” i Ruchu Narodowego nawiązały współpracę i porozumiały się wokół tworzenia list wyborczych KWW KUKIZ ’15, zaś przedstawiciele partii KORWIN odstąpili od rozmów i postanowili o samodzielnym starcie ze swych partyjnych list.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego wyraża poparcie dla działań Zarządu RN, zmierzających do udziału w szerokiej koalicji wyborczej skupionej wokół Pawła Kukiza w ramach Komitetu Wyborczego Wyborców KUKIZ ’15. Bazą dla wspólnej pracy jest łącząca nas krytyczna diagnoza sytuacji politycznej i gospodarczej, a także artykułowane wspólnie postulaty oczyszczenia życia publicznego z pasożytujących na nim partyjnych klik czy repolonizacji gospodarki oraz powstrzymania finansowego drenażu naszego państwa.

Kandydaci Ruchu Narodowego do Sejmu startują z list KWW KUKIZ ’15 aby zarówno w kampanii wyborczej, jak też w polityce parlamentarnej, zabiegać wszystkimi godziwymi środkami o realizację zasad zawartych w wypracowanej w 2013 roku Deklaracji Ideowej Ruchu Narodowego, zbudowanej wokół haseł „Tożsamość, Suwerenność, Wolność”. Mając do wyboru wystawienie samodzielnej listy wyborczej, reprezentującej jednolite ideowo środowisko, oraz udział w szerokim porozumieniu, przeanalizowaliśmy wszystkie „za” i „przeciw” i postanowiliśmy o pójściu drogą dającą nie tylko szansę na artykułowanie naszych postulatów, ale także na ich realizację. Ceną szerokiego porozumienia i jego politycznej skuteczności jest obecność na wspólnych listach pojedynczych osób, które postrzegamy jako ideowo odległe czy nawet nam obce. Decydujemy się działać pomimo tej obiektywnej trudności, w imię większego dobra, jakie narodowcy będą mogli realizować na niwie parlamentarnej.

Wzywamy wszystkich działaczy i sympatyków RN do pełnego zaangażowania w zbiórkę podpisów i kampanię wyborczą kandydatów do Sejmu Ruchu Narodowego startujących z KWW KUKIZ ’15.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego