Uchwały Rady Politycznej Ruchu Narodowego z dn. 07.11.2015r.

 

Obradująca 7 listopada 2015 roku w Warszawie Rada Polityczna Ruchu Narodowego przyjęła uchwały dotyczące utworzenia klubu parlamentarnego oraz szczytu Rady Europejskiej na Malcie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentów. 

 

Warszawa, 07.11.2015 r. 

Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego ws. utworzenia klubu parlamentarnego 

Rada Polityczna RN upoważnia posłów RN do utworzenia wraz z pozostałymi posłami wybranymi z list Kukiz’15 wspólnego klubu parlamentarnego na pierwszym posiedzeniu Sejmu i zarazem zobowiązuje posłów RN do reprezentowania Ruchu Narodowego w pracach parlamentarnych i w mediach.

Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego ws. szczytu Rady Europejskiej na Malcie

RP RN wzywa prezydenta RP Andrzeja Dudę do oddelegowania na szczyt Rady Europejskiej na Malcie w dn. 12 XI br. Szefa BBN lub innego uprawnionego przedstawiciela oraz do wyrażenia, wraz z przedstawicielami innych państw Grupy Wyszehradzkiej, sprzeciwu wobec przyjęcia kwot imigrantów narzuconych przez UE.