Uroczystości w Parku Dreszera

Przed południem w dniu 1 sierpnia rozpoczęły się uroczystości związane z wybuchem Powstania Warszawskiego w parku im. Generała Gustawa Orlicza-Dreszera.

W uroczystościach przy ul. Puławskiej wzięli udział Powstańcy Warszawscy, weterani II wojny światowej i żołnierze Armii Krajowej.

Wraz z warszawskimi harcerzami, przedstawicielami władz państwowych i Kościelnych oraz liczną rzeszą mieszkańców Mokotowa zgromadziliśmy się wokół pomnika “Mokotów Walczący – 1944”.

W uroczystościach upamiętniajcych te wydarzenia od wielu lat brali udział przedstawiciele Ruchu Narodowego. Nasze flagi powiewały podczas tej tak ważnej uroczystości. Wszyscy zebrani odśpiewali z towarzyszeniem orkiestry jedną z powstańczych pieśni pt. “Marsz Mokotowa” .

Uroczyście te poprzedziły Marsz Powstania Warszawskiego z ronda im. Romana Dmowskiego