Petycja do Marszałka Sejmu

Warszawa, 24 maja 2016

Sz.P. Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowny Panie Marszałku!

My, niżej podpisani polscy obywatele, zwracamy się z apelem o usunięcie z plenarnej sali posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tzw. “flagi unijnej”. Po pierwsze, tzw. “flaga UE” jest symbolem pozatraktatowym. Jej eksponowanie ma wyłącznie charakter zwyczajowy i nie wynika z żadnych zobowiązań międzynarodowych, podjętych przez Polskę. Po drugie, Najwyższa Izba Kontroli, w swojej opinii z 2005r. („Informacja o wynikach kontroli NIK używania symboli państwowych przez organy administracji publicznej”) wyraźnie napisała, że tzw. flaga Unii Europejskiej, jako organizacji międzynarodowej, może być wywieszana na stałe tylko w budynkach, w których mieszczą się siedziby agendUE lub na granicach zewnętrznych UE. Po trzecie wreszcie, eksponowanie flagi unijnej nie jest prawem ani zasadą, co do której stosowałyby się wszystkie państwa członkowskie UE.

Przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej uchwała w sprawie suwerenności naszego kraju, w kontekście rosnącego nacisku i ingerencji instytucji unijnych, w tym Komisji Europejskiej, w wewnętrzne sprawy naszego państwa, stwarza dogodne ramy do uczynienia takiego symbolicznego kroku. W związku z tym apelujemy jak na wstępie.

Flaga UE - petycja do Marszałka Sejmu
Sending

 

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez partię Ruch Narodowy z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10 (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.