Warmińsko-mazurskie: Spotkanie otwarte “Poznaj Ruch Narodowy” – relacja

7 marca odbyło się spotkanie otwarte “Poznaj Ruch Narodowy”. Spotkanie poprowadził wojewódzki koordynator RN oraz członek Zarządu Głównego Piotr Lisiecki, ktory omówił powstanie Ruchu Narodowego jako partii politycznej oraz szczególnie intrygujące publiczność zależności między RN a innymi organizacjami patriotycznymi. – Szczególnie ożywioną dyskusję wywołały stanowisko RN do zagadnienia posiadania broni oraz szeroko rozumianej obronności. Mimo stosunkowo niewielkiej frekwencji gorąca debata wypełniła całe, dwugodzinne spotkanie – komentował Piotr Lisiecki.