Wniosek RN Przemyśl o całoroczne eksponowanie flagi narodowej

 

549871_420746178002164_268792967_n

 

W czwartek 27 sierpnia liderzy Ruchu Narodowego w Przemyślu wzięli udział w sesji Rady Miasta Przemyśla. W trakcie obrad radni przyjęli rezolucję krytykującą nadanie uprawień kombatanckich członkom OUN-UPA. Ponadto w imieniu koordynatora Ruchu Narodowego w Przemyślu – Daniela Misiaka złożyli na ręce Prezydenta Miasta Przemyśla wniosek o całoroczne eksponowanie flagi narodowej na maszcie na rynku przemyskim.

Treść wniosku:

Robert Choma

Prezydent Miasta Przemyśla

Władysław Bukowski

Przewodniczący Rady Miasta Przemyśla

 

WNIOSEK

Na podstawie art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego zwracamy się do Prezydenta Miasta Przemyśla o wydanie zarządzenia, ewentualnie do Rady Miasta Przemyśla z wnioskiem o podjęcie uchwały  w sprawie całorocznego eksponowanie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na pionowym maszcie flagowym usytuowanym przed przemyskim ratuszem.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w art. 1 ust. 1 definiuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej, a wśród nich barwy biało-czerwone. Z kolei już w kolejnym ustępie wskazuje, że otaczanie symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela, ale też organów państwowych i instytucji publicznych. Eksponowanie wciągniętej na maszt flagi narodowej przed budynkiem Urzędu Miasta Przemyśla stanowi prawo mieszkańców miasta. Warto dodać, że podobne oznaki szacunku wobec barw narodowych są standardem w wielu państwach.

Przedmiotowy wniosek uzasadniony jest także załącznikiem nr 7 do wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 kwietnia 2005 roku pn. zasady dobrej praktyki używania symboli państwowych przez administrację publiczną oraz placówki oświatowe (Nr ewid. 76/2005/D/04/505/WSK NIK). Eksperci z zakresu heraldyki wskazują w raporcie, iż „flaga państwowa może być wyeksponowana na stałe przed urzędem, np. przy wejściu, w celu podkreślenia, że jest to urząd państwowy; w nocy flaga powinna być oświetlona.”

Biało-czerwona flaga stanowi dla nas powód do dumy. Przypomina o naszej historii i tradycji oraz dewizie – Bóg, Honor, Ojczyzna – będącej dla nas drogowskazem. Krew bohaterskich przodków przelana w imię Ojczyzny walczących od wieków pod biało-czerwonym sztandarem przypominam nam również o wysokiej cenie niepodległości.

Z poważaniem,

Daniel Misiak

Koordynator Ruchu Narodowego w Przemyślu