Wsparcie

Nasze inicjatywy finansujemy ze skromnych składek członkowskich, które wynoszą 10 zł miesięcznie. Nie jesteśmy partią dotowaną z budżetu państwa, jeżeli jesteś w stanie udzielić nam dodatkowego wsparcia gorąco do tego zachęcamy!

 

Numer rachunku Ruchu Narodowego:
81 1020 1026 0000 1802 0256 4052

ul. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
tytułem: Darowizna