Wsparcie

Nasze inicjatywy finansujemy ze skromnych składek członkowskich, które wynoszą 15 zł miesięcznie. Nie jesteśmy partią dotowaną z budżetu państwa, jeżeli jesteś w stanie udzielić nam dodatkowego wsparcia gorąco do tego zachęcamy!

Numer rachunku Ruchu Narodowego:

03 1020 1026 0000 1602 0334 7762

ul. Noakowskiego 10 lok. 12
00-666 Warszawa
tytułem: Darowizna