Zarząd Główny RN przedstawił Kontrakt Narodowy

KNwd kopia

Formuły wyborcze bywają różne – idea niezmienna!

Przedstawiamy Kontrakt Narodowy – formę publicznego zobowiązania dla kandydatów z ramienia Ruchu Narodowego, startujących z listy nr 7. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią!

Tutaj można pobrać go w formie PDF – Kontrakt Narodowy

KONTRAKT NARODOWY

Ja …………………………..………………. kandydat na ……………………….. (Posła / Senatora) na liście nr 7 z okręgu nr …………….. deklaruję, że w przypadku objęcia funkcji będę postępował(a) zgodnie z zapisami niniejszego kontraktu.

PAŃSTWO:
Deklaruję wsparcie dla inicjatyw
• zaostrzających obecną politykę imigracyjną i zachowujących kulturową oraz etniczną spoistość Narodu,
• dążących do uniezależniania Polski od UE z wypowiedzeniem Traktatu Lizbońskiego włącznie,
• zacieśniających więzi z krajami regionu i zmierzających do otwarcia się na nowe kierunki (Chiny, Turcja, Białoruś),
• likwidujących dofinansowanie z publicznych środków środowisk i inicjatyw uderzających w polskie dziedzictwo historyczne, kulturowe i religijne,
• odrzucających majątkowe roszczenia żydowskie wobec państwa polskiego,

GOSPODARKA
Deklaruję :
• bezwarunkowy sprzeciw dla wprowadzenia w Polsce waluty euro,
• wsparcie dla inicjatyw dążących do repolonizacji gospodarki,
• dążenie do zapewnienia konstytucyjnej ochrony polskiej własności ziemi,
• podejmowanie działań w celu zachowania przez państwo kontroli nad strategicznymi sektorami gospodarki (przemysł zbrojeniowy, energetyka, infrastruktura kolejowa),
• dążenie do uproszczenia systemu podatkowego, odciążenia fiskalnego polskich pracowników i pracodawców oraz sprawiedliwego opodatkowania zagranicznych podmiotów,

NARÓD
Deklaruję:
• poparcie dla ochrony każdego niewinnego życia ludzkiego od momentu poczęcia,
• wspieranie działań dążących do militaryzacji Narodu – budowy strzelnic, organizacji przez wojsko szkoleń, upowszechnienia dostępu do broni,
• nadanie wysokiego priorytetu polityce pronatalistycznej,
• poparcie działań, których celem jest promowanie polskiej polityki historycznej, szczególnie poprzez rozpowszechnianie wiedzy o polskich bohaterach w szkołach,
• wsparcie dla repatriacji Polaków z Kazachstanu i Syberii oraz aktywne działania na rzecz polskich Kresów

…………………………..………..
(data i podpis)

Kandydaci Ruchu Narodowego (zarówno ci startujący do Sejmu z list Kukiz’15 jak i kandydaci do Senatu z KWW Ruch Narodowy) w zbliżających się wyborach parlamentarnych zobowiązują się do comiesięcznego odprowadzania dziesiątej części diety oraz uposażenia poselskiego na specjalny fundusz społeczny. Środki zgromadzone w ramach funduszu przeznaczone będą na rozwijanie narodowego zaplecza intelektualnego (think tank) oraz wsparcie dla zaplecza społecznego. Szczegółowe kierunki wydatkowania funduszu określi na pierwszym posiedzeniu każdego roku Rada Polityczna składająca się z przedstawicieli RN z całego kraju.