Zawisza vs. Zawadzka – spór o aborcję

– Prawie z żadnym zdaniem mojej przedmówczyni nie mogę się zgodzić, ponieważ te wypowiedzi naruszają kanony logiki. – stwierdził podczas rozmowy z Anną Zawadzką, wiceprezes Ruchu Narodowego, Artur Zawisza.