Zbieramy podpisy pod listem w obronie ks. Kneblewskiego

Prezes RN, poseł Robert Winnicki, rozpoczął zbiórkę podpisów pod listem otwartym w obronie ks. prałata Romana Kneblewskiego, który padł ofiarą ataków ze strony środowiska skrajnej lewicy. Już po kilku godzinach udało zabrać się podpisy od grona parlamentarzystów, duchowieństwa i naukowców.

Wszystkich zainteresowanych – osoby prywatne, jak i publiczne – zachęcamy do podpisywania listu otwartego w tej sprawie!
Zbiórka podpisów trwa do poniedziałku 19 września, poniżej szczegółowe informacje jak złożyć podpis oraz treść listu.

EDIT: Zbiórka podpisów została zakończona

 

Wzór maila:
Tytuł: W obronie ks. Kneblewskiego
Treść: imię i nazwisko + ew. sprawowana funkcja publiczna

Prosimy o przesyłanie maili na adres [email protected]

 

 

 

Warszawa, 15.09.2016 r.

List otwarty w obronie ks. prałata Romana Kneblewskiego

W ostatnich dniach rozwija się nagonka środowisk skrajnej lewicy przeciwko znanemu duszpasterzowi, ks. prałatowi Romanowi Kneblewskiemu. Pretekstem do ataku stało się kazanie księdza prałata z ubiegłego roku, w którym podnosił on kwestie islamskiej inwazji na Europę oraz ewangelicznego porządku miłości i miłosierdzia.

Nagonka, w sposób szczególny wspierana przez antyklerykalne i antynarodowe środowisko Gazety Wyborczej, zainicjowana została przez Rafała Gawła. Przypomnijmy, że jest to człowiek nie tylko od lat zaangażowany w przedsięwzięcia skierowane na niszczenie tożsamości narodowej i chrześcijańskiej, a nawet tradycyjnie rozumianej tożsamości płciowej człowieka. Gaweł jest również znanym w województwie podlaskim malwersantem, skazanym za rozliczne oszustwa finansowe. Ciąży na nim w sumie kilkanaście zarzutów.

Celem ataku na ks. prałata Romana Kneblewskiego, podobnie jak na innych, odważnych kapłanów, jest próba wepchnięcia nauczania Kościoła w ramy poprawności politycznej. Działania te wymierzone są na zastraszenie i stygmatyzowanie takich księży w opinii publicznej oraz zdyskredytowanie ich wewnątrz Kościoła.

Jako Polacy, zarówno pełniący rozmaite funkcje publiczne, jak i osoby prywatne, a także jako katolicy, wierni niezmiennemu nauczaniu Kościoła, opartemu na Ewangelii i Tradycji, zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom kneblowania ust patriotycznym kapłanom. Zwracamy się również do wszystkich katolików, a zwłaszcza duchownych, w tym do Księży Biskupów, o solidarność z prześladowanymi. Polsce i Europie potrzebni są odważni duchowni, którzy będą potrafili opisać dzisiejszą, krytyczną sytuację w oparciu o ducha Ewangelii, a nie w oparciu o utopijny, lewicowy i z gruntu fałszywy, humanitaryzm.

Wyrażamy ks. prałatowi Romanowi Kneblewskiemu uznanie oraz wdzięczność za niestrudzoną pracę duszpasterską, prowadzoną zarówno w powierzonej sobie parafii, jak i w przestrzeni wirtualnej. Jego kazania przynoszą bogate owoce, zwłaszcza w dziele powrotu do Kościoła wielu młodych Polaków, spragnionych żywej, ortodoksyjnej wiary, złączonej z pryncypialnym patriotyzmem.