Zjazd Okręgu Dolnośląskiego

16 września we Wrocławiu odbył się Dolnośląski zjazd regionalny Ruchu Narodowego. W trakcie zjazdu wybrano nowego Prezesa Zarządu i Zarząd.
Nowym Prezesem  Zarządu został Piotr Żurek.
Uczestnikiem zjazdu był również prezes RN Robert Winnicki pochodzący z województwa Dolnośląskiego.