Zjazd Okręgu Łódzkiego

W minioną sobotę, 29.09.2018. przed siedzibą Marszałka Województwa Łódzkiego w Łodzi, została dokonana prezentacja naszych kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

 

 

 

 

 

Po prezentacji w lokalu Stowarzyszenia Robotników Katolickich w Łodzi odbył się zjazd wyborczy członków łódzkich struktur Ruchu Narodowego. Gośćmi specjalnymi byli członkowie Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, Marek Szewczyk i Witold Tumanowicz. W trakcie zjazdu omówione zostały dokonania Ruchu Narodowego w Okręgu Łódzkim na przestrzeni ostatniego roku, jak i zadania które stawiamy sobie na przyszłość. To sprawozdanie z działalności RN w województwie łódzkim w minionym okresie przedstawił – pełnomocnik wojewódzki Ruchu Narodowego w województwie łódzkim kol. Rafał Gierowski, który nadmienił iż wystawiliśmy listy kandydatów w pięciu okręgach wyborczych.
Następnie na scenie pojawił się Witold Tumanowicz, który przeprowadził wybory do naszych lokalnych struktur.

 

 

 

 

 

 

Podczas wyborów do władz Zarządu Województwa wybrano:
Rafał Gierowski – Prezes
Adrian Antoniak – Vice Prezes
Justyna Sobczak – Skarbnik
Krzysztof Bednarek – Sekretarz
Sebastian Hejniak – członek zarządu

Następnie Witold Tumanowicz w trakcie swojego przemówienia przedstawił strategię działania Ruchu Narodowego i wyzwania jakie czekają na nas w najbliższym czasie.
Urozmaiceniem naszego zjazdu były prezentacje dwóch filmów: „O roli lidera struktur” i „Dlaczego działasz w Ruchu Narodowym”.
Naszymi gośćmi byli przedstawiciele lokalnych struktur, Młodzieży Wszechpolskiej jak i łódzkiego ONR.

źródło: www.ruchnarodowy-lodzkie.pl