Zjazd Okręgu Lubuskiego

W minioną sobotę, 22.09.18. w studio Telewizji Lubuszan w Zielonej Górze odbyło się przedwyborcze spotkanie członków lubuskich struktur Ruchu Narodowego. Gościem specjalnym był przedstawiciel Zarządu Głównego RN – kol. Krzysztof Tuduj. W trakcie spotkania omówione zostały sprawy bieżące – związane z organizowaniem struktur lokalnych RN w powiatach oraz inauguracja kampanii wyborczej do Sejmiku Województwa, w których to wyborach Ruch Narodowy wystawił listy kandydatów we wszystkich pięciu okręgach wyborczych.

Sprawozdanie z działalności RN w województwie lubuskim w minionych miesiącach przedstawił kol. Grzegorz Rutkowski – pełnomocnik wojewódzki Ruchu Narodowego w lubuskim. Miniony czas był dla nas okresem wytężonej pracy. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu członków i sympatyków Ruchu Narodowego w większości lubuskich powiatów mamy już swoich lokalnych pełnomocników oraz zawiązane/ zawiązujące się koła. Powitaliśmy też kolejnego pełnomocnika! W trakcie spotkania nominację na pełnomocnika RN w powiecie żagańskim otrzymał kol. Henryk Jabłoński.

Na scenie wystąpiła także kol. Beata Pachnik-Łodzińska, nasz pełnomocnik wyborczy, pełniąca jednocześnie funkcję pełnomocnika RN w powiecie zielonogórskim. Pani Beata złożyła sprawozdanie z zakończonego pełnym sukcesem procesu rejestracji list wyborczych w nadchodzących wyborach do sejmiku oraz zaakcentowała główne akcenty
na które będziemy kłaść nacisk w kampanii wyborczej.