Zjazd Okręgu Małopolskiego

W sobotę, 22 września 2018 r. w godzinach od 15.00 do 18.00 odbyła się Regionalna Konwencja Samorządowa Ruchu Narodowego w Małopolsce. Grupa około 25 działaczy i sympatyków zebrała się w Sali Rubinowej przy ul. Św. Filipa 7 w Krakowie.
Spotkanie prowadził Bartosz Wilczyński, Pełnomocnik RN w województwie małopolskim, goszcząc delegata Zarządu Głównego – Mec. Michała Wawra.
Było ono podzielone na 3 części:
1) wprowadzenie i podziękowania B. Wilczyńskiego, przemówienie główne M. Wawra podsumowujące
    dotychczasową pracę w ramach wyborów samorządowych i rozbudowy struktur RN w Małopolsce (ok. 1 godz.)
2) pytania od publiczności (ok. 0,5 godz.)
3) rozmowy indywidualne i w grupach, konsultacje, przydzielanie zadań, prywatne podziękowania i prośby (ok. 1,5 godz.)