Zjazd Okręgu Śląskiego

29 września w Bytomiu odbył się IV Zjazd Wojewódzki Ruchu Narodowego Okręgu Śląskiego.
Na zjeździe wyznaczeni przez struktury delegaci wybrali nowe władze. Ustępującego Pełnomocnika wojewódzkiego kol. Jacka Lanusznego zastąpił kol. Jakub Kalus.

Ustępujący pełnomocnik zasilił zarząd okręgu. Kolejnymi członkami zarządu wojewódzkiego zostali: Sandra Wojno, Tadeusz Maron, Jerzy Janoska, Krzysztof Pałka, Paweł Mazur oraz Cezary Milczyński.

Nowemu pełnomocnikowi i nowym władzom życzymy wszystkiego najlepszego
Z ramienia Zarządu Głównego Ruchu Narodowego na śląsko -zagłębiowskim zjeździe gościli – Sekretarz ZG RN Kol. Anna Bryłka i Skarbnik ZG RN Kol. Michał Wawer.