Zjazd okręgu Świętokrzyskiego RN – relacja

W niedzielę 9 września odbyło się spotkanie świętokrzyskich struktur Ruchu Narodowego.
Pełnomocnik Mariola Piasecka-Leydo przedstawiła sprawozdanie z rozwoju i stanu struktur. W imieniu Zarządu Głównego RN kilka słów do zebranych skierował kol. Marek Szewczyk. Wybrany został tymczasowy zarząd okręgu w skład którego weszli Mariola Piasecka-Leydo, Sławomir Szarek oraz Łukasz Wilczyński. Po spotkaniu omówiono sprawy związane ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi.