Zjazd Okręgu Zachodniopomorskiego

8 września w Szczecinie odbył się zjazd regionalny zachodniopomorskiego Ruchu Narodowego z udziałem delegata Zarządu Głównego RN Krzysztofa Tuduja. Omówiono strategię i możliwości wyborcze naszych budujących się w regionie struktur.

Spotkanie poprowadził pełnomocnik zachodniopomorski Władysław Czyżewski, obecni byli członkowie RN, sympatycy i kandydaci do sejmiku województwa zachodniopomorskiego: Artur Szczodry nr 1 na liście w okręgu nr 2 i Iwona Wawruszczak nr 1 na liście w okręgu nr 5.  Na spotkaniu przyjęto kilka nowych deklaracji członkowskich do RN, przeprowadzono budującą dyskusję i rozdzielono zadania na przyszłość.