Zjazd RN Dolny Śląsk

Ponad 4 godziny obrad, 30 działaczy z 12 miejscowości – tak w liczbach prezentował się I Zjazd RN Dolny Śląsk, który odbył się 24 września we Wrocławiu.

Aktywiści przyjechali do stolicy swojego województwa m.in.  ze Świdnicy, Legnicy, Jeleniej Góry, Trzebnicy i Lubina. Krzysztof Tuduj, sprawujący funkcję pełnomocnika ds. tworzenia struktur zdał sprawozdanie z dotychczasowych działań w regionie. Niedawno zakończył się cykl spotkań otwartych Ruchu Narodowego na Dolnym Śląsku, są już pierwsze efekty – deklarację członkowska RN złożył m.in. radny Gminy Ruja, kol. Czesław Wątroba.
Na spotkaniu pojawił się także prezes partii – poseł Robert Winnicki, szczególnie związany z województwem dolnośląskim ze względu na swoje korzenie.

Kolejny zjazd lokalnych struktur we Wrocławiu planowany jest na marzec 2017 roku, w tym terminie zostaną przeprowadzone wybory władz wojewódzkich RN.