Zjazd Struktur Zagranicznych Ruchu Narodowego

10 listopada w Warszawie odbędzie się I Zjazd Struktur Zagranicznych Ruchu Narodowego.
100. rocznica polskiej niepodległości jest okazją dla działaczy i sympatyków RN mieszkających poza granicami Polski na integrację i wymianę doświadczeń z działaczami z Polski.

Zapisy i pytania: [email protected], [email protected]
Koszt: 100 zł