Zjazdy Okręgów Mazowieckiego i Lubelskiego Ruchu Narodowego

15 i 16 września odbyły się w Warszawie i Lublinie zjazdy Okręgów Mazowieckiego i Lubelskiego RN.
Zjazd Okręgu Mazowieckiego Ruchu Narodowego.

Odbył się 15 września w Warszawie, na którym podsumowano działania okręgu z ostatnich 3 miesięcy, następnie wybrano nowego prezesa Okręgu Mazowieckiego, którym został dotychczasowy pełnomocnik regionalny Mariusz Krogulski. Wybrano także 4-osobowy Zarząd Okręgu w składzie:

  • Dariusz Pastor (wiceprezes)
  • Tomasz Cynkier (sekretarz)
  • Jerzy Rychlik (skarbnik)
  • Jacek Filipczak

Po wyborach głos zabrał nowy prezes Okręgu, który przedstawił plan działania na najbliższy czas. Później głos zabrał członek Zarządu Głównego Witold Tumanowicz, na Zjeździe gościli także sekretarz ZG RN Anna Bryłka i członek ZG RN Marek Szewczyk. Zjazd zakończył wykład profesora Jerzego Roberta Nowaka

Zjazd Okręgu Lubelskiego Ruchu Narodowego.
Głównym celem było omówienie i podsumowanie dotychczasowych działań oraz powołanie tymczasowego Zarządu. Gościem specjalnym była sekretarz ZG RN Anna Bryłka, która w mocnych słowach udzieliła wsparcia dla nowych działaczy.